ANALIZY wg K. LYNCHA DLA MIASTA LUBLINA

Tematem tego ćwiczenia były analizy struktury miejskiej na podstawie teorii urbanistycznej pięciu kluczowych elementów Kevina Lyncha.  Metoda ta pokazuje i wartościuje ważne elementy struktury miejskiej, stylu życia mieszkańców i turystycznych podróży to tego miasta.

Wojewódzkie miasto Lublin posłużyło mi za bazę do analiz.  Jej podstawą jet pięć głównych elementów struktury miejskiej, którymi są: ŚCIEŻKI,  GRANICE, OSIEDLA, PUNKTY KOMUNIKACYJNE i PUNKTY ORIENTACYJNE. Każdy z wymienionych punktów analizowany jest osobno, dla lepszego zrozumienia wniosków. Następnie poszczególne mapy-analizy mogą zostać porównane dla stworzenia ostatecznej mapy ROZPOZNAWALNOŚCI MIASTA. Końcowa mapa służy do wyciągania współzależnych konkluzji i ostatecznych wniosków. Wszystkie te analizy są przeprowadzane na trzech poziomach – miasta, dzielnicy i osiedla. Pierwszy poziom badania skupia się na elementach istotnych dla funkcjonowania całego miasta czy ważnych z wyższych pobudek. Następny krok analiz mówi najwięcej o przestrzeniach ważnych dla różnego typu aktywności w mieście. Ostatni poziom, osiedla, koncentruje się na codziennym otoczeniu i  postrzeganiu miasta przez mieszkańców.

Analizy przeprowadzone przeze mnie dla miasta Lublina opierają się bezpośrednio na teorii K. Lyncha oraz na współczesnych wymaganiach współczesnej teorii planowania miasta. Do badań zostały wprowadzone kolory, aby szybciej informacje działaby na odbiorcę i wnosiły dodatkowe informacje o danym elemencie. Dzięki temu każda z analiz posiada dużo większy ładunek informacyjny, co jest domeną analiz.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie mojej subiektywnej ocenie – w celu udoskonalenia posługiwania się tym narzędziem analitycznym.  W rzeczywistości taka analiza powinna opierać się na badaniu reprezentatywnej części mieszkańców i turystów danego miasta.