Rysunek

Zdjęcia zostały wykonane w ramach Laboratoriów malarstwa, rysunku i rzeźby pod opieką mgr J.Mugaja.Zadany temat tego semestru był następujący: Trakt Cesarsko – Królewski w Poznaniu. Zdjęcia zostały wykonane ze Śródki w stronę Katedry. W pracy nacisk położony jest na grę iluminacji świetlnej i materiałów, które są oświetlane… Jest to jedno z niewielu miejsc tak mocno wyeksponowanych na całym. Trakcie i dzięki temu przyciąga dużą uwagę nie tylko poznaniaków. Robiąc zdjęcia w poźne wieczory listopadowe spotkałam wielu spacerujących młodych i starszych ludzi oraz tak jak ja – zapaleńców fotograficznych także zagranicznych. Miejsce to stało się rzeczywiście przyjazną przestrzenią społeczną.
Zdjęcia te były prezentowane na wystawie organizowanej prze Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu „Plastyczne wizje Traktu Cesarsko – Królewskiego. Prezentacja prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej” w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza (6-10.05.2009)