Plener wakacyjny 2009 – Bydgoszcz

Przy współpracy z kołem Urbanation zostały zorganizowane Polsko-Holendeskie Warsztaty Urbanistyczne / Polish-Dutch Townplanning Workschop „The Old Bydgoszcz Canal – Bydgoszcz 2009”. Warsztaty dotyczyły analizy uwarunkowań przestrzennych i wytycznych do zagospodarowania obszaru nad starym Kanałem Bydgoskim / analysis of conditions and guidelines for spatial devlopment of the Old Bydgoszcz Canal.
Na koniec warsztatów został zaprojektowany jeden z odcinków Kanału Bydgoskiego w trzyosobowej grupie z Anitą Klepczarek i Mateuszem Grześkowiakiem. Zaprezentowane wizualizacje są dopiero materiałem wyjściowym, niejako konkluzjami z przeprowadzonych analiz. Zebrane materiały posłużą do dalszego, bardziej szczegółowego projektu.