Projektowanie Oświetlenia

Obiekt Elektrociepłowni na Ostrowi Tumskiem został wybrany do celów iluminacji świetlnej z powodu rewitalizacji i rewaloryzacji całego terenu wyspy. Koncepcja iluminacji wykonana została przy współpracy z Anitą Klepczarek. Teren ten dzięki swojemu położeniu blisko wody i Starego Miasta jest bardzo atrakcyjny zarówno dla inwestorów jak i mieszkańców oraz turystów. Obecnie jest on całkowicie niedostępny i wręcz szpecący w sylwecie miasta. Receptą dla tego obiektu jest całkowita zmiana funkcji, propozycja atrakcyjnego zagospodarowania otoczenia i oddania całości terenu ludziom. Aby tak mogło się stać obiekt Elektrociepłowni musi być zaznaczony jako istotny funkcjonalny element na planie miasta. Oświetlenie obiektu uczyni cały przyległy teren bezpieczniejszym i przyjaźniejszym, zaznaczy „punkt świetlny” w sylwecie miasta. Pomoże to w stworzeniu niedoścignionych panoram widokowych na Wartę i Stare Miasto.