Rewitalizacja Parku Górnika w Kłodawie.

Politechnika Poznańska w kooperacji z Urzędem Gminy Kłodawa ogłosiła konkurs urbanistyczny na projekt studialny pt. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania wybranych terenów w Kłodawie: Placu Wolności, Parku Górnika, Placu na osiedlu mieszkaniowym, Parku Uzdrowiskowego w rejonie Kopalnia Soli.

Praca nad projektem odbywała się w grupach i z koleżanką Anitą Klepczarek wypracowałyśmy swoją propozycje projektową dla Parku Górnika. Obecnie znajdują się tam dwa boiska do piłki nożnej, budynek obsługujący oraz opuszczony park z pozostałościami po bunkrach. Nasza propozycja charakteryzuje się etapowym rozwojem poszczególnych atrakcji rekreacyjnych, przy minimalizacji środków finansowych i maksymalizacji zysków, jak i zadowolenia mieszkańców oraz turystów.