Projektowanie obiektów wiejskich.

Projekt realizowany we wsi Borowiec k/Poznania przy współpracy z Anitą Klepczarek (oraz Anną Kapałą i Elżbietą Kanik – na etapie analiz). Dzięki wykonanym analizom zostały dokładnie określone potrzeby nowych funkcji dla danego terenu oraz możliwości wykorzystania wolnego terenu. Razem z koleżanką wybrałyśmy zaprojektowanie ośrodka jeździeckiego z budynkami i terenami towarzyszącymi i domem właściciela z niewielką gastronomią i pokojami hotelowymi. Temat ten wymagał dużej znajomości potrzeb i specyfiki koni oraz działania sprzętów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka i przepisów prawnych. Jako detal został zaprezentowany boks dla pojedynczego konia – sposób wentylacji, wygrodzenia przestrzeni, mycia i otwierania boksu oraz osadzenia zbiorników. W projekcie została przewidziana rozbudowa ośrodka – zapas terenów pod budynki, wybiegi i pastwiska.