Projektowanie obiektów rekreacyjnych.

Projekt ten obejmował zdewastowany teren blisko centrum miast i Starego Rynku w Kościanie. Z uwagi na duży obszar pracy, niezbędne było zrobienie wielu szczegółowych analiz, a następnie skrupulatnego planu zagospodarowania dla całości. W wyniku całego procesu został stworzony plan z różnorodnymi funkcjami rekreacyjnymi dla każdej grupy wiekowej, zarówno in- jak i outdoor. Każdy z elementów został osadzony w naturalnym krajobrazie klina rzeki Obry i Kanału Ulgi, starego drzewostanu i niskiej zieleni. Sam prezentowany budynek był jedynie rozbudową istniejącego, przy całkowitej zmianie funkcji i architektury. Dodatkowo, zaprojektowany z dużą szczegółowością, został dołączony detal urbanistyczny i architektoniczny, podkreślający naturalny charakter całego założenia.