Projektowanie małej architektury i detalu architektonicznego.

Projekt zakładał zaprojektowanie ławki, śmietnika, elementu oświetleniowego oraz znaku informacyjnego dla konkretnego miejsca.
Mój wybór środowiska padł na otoczenie domu wielorodzinnego zaprojektowanego na wcześniejszym semestrze. Wszystkie elementy musiały charakteryzować się jednym designem oraz dokładnie wynikać z potrzeb i osobowości danego miejsca. Wykonane przez mnie elementy cechuje płynna linia i wykorzystanie naturalnych materiałów (dane elementy wyróżniają także projekt budynku wielorodzinnego) oraz wytrzymałość na warunki atmosferyczne czy dewastację. Co więcej, projekt został idealnie dostosowany to ergonomii ludzkiego ciała.