Z przyjemnością prezentuję swój dorobek studencki – moje umiejętności i talenty, świetne pomysły i godziny przesiedziane przed komputerem… aby razem z projektem dyplomowym były podstawą oceny moich kompetencji do pracy w zawodzie architekta-urbanisty i wykonywania wszystkich prac z tym związanych.

I, II i III rok były czasem wolnej myśli architektonicznej i artystycznej oraz wzmożonego przyswajania wiedzy tematycznej i komputerowej. Dzięki tej pracy IV i V rok były pełne projektów odważnych, innowacyjnych ale także rzeczowych.