PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA JEDNOSTKI MIESZKANIOWEJ
W POBLIŻU MIASTA GOUDA W HOLANDII.


Tematem tego projektu było znalezienie pojedynczego miejsca, które potrzebowało ogólnej interwencji ze względu na jego przyszły rozwój. Kolejnym krokiem było dokładne poznanie wybranego miejsca i wyszczególnienie jego najbliższego otoczenia (terenów wpływających na nie i będących pod jego wpływem), jako granic pracy nad danym regionem. Efektem jest szczegółowe zagospodarowanie dla jednego z miejsc. Dzięki zebranej wiedzy stworzony projekt wnosi nową jakoś i za razem rozwiązuje problemy tego miejsca. Głównymi założeniami było odpowiedzenie na potrzeby różnych grup współczesnego społeczeństwa i odniesienie się do kontekstu miejsca, aby zaproponowane rozwiązania charakteryzowały się indywidualnością i innowacyjnością z szacunkiem dla istniejących elementów.

Projekt grupowy z Anitą Klepczarek, opracowany w całości w języku angielskim i polskim.
Promotor – eng. arch. Leo van Beek.
Avans University of Built Environment, Faculty of Town Planning