Tytuł pracy dyplomowej:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA JEDNOSTKI MIESZKANIOWEJ
W POBLIŻU MIASTA GOUDA W HOLANDII.
PROJEKT PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
DLA CENTRUM WYDARZEŃ KULTUROWYCH.

The project of spatial development of housing estate
nearby the city of Gouda in the Netherlands.
The project for public space and architectural concept of the Open Events Centre.

współpraca: Anita Klepczarek

promotorzy:
dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak
eng. arch. Leo van Beek

konsultanci:
dhr. Karin Akkers
dhr. Jan van den Heuvel
dhr. Ted de Keijzer
dhr. Herman Koenen
dhr. Wim Waarma

Dzięki umowie bilateralnej pomiędzy Politechniką Poznańską i Avans University była możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Studiując trzy semestry w Holandii, ostatecznie otrzymałam tytuł mgr inż. arch na Wydziale Architektury i Urbanistyki oraz inż. urb. na Faculty of Town Planning.

Projekt składał się z pięciu części (poziomu regionu, miasta, dzielnicy, osiedla i architektury), które obejmowały inwentaryzację, analizę, wnioski i wytyczne dla terenu oraz plan/wizję jego dalszego rozwoju. Opisana metodologia pracy zawierała informacje dotyczące  podłoża, sieci połączeń oraz zagospodarowania. W ten sposób powstała pełna struktura rozwoju dla holenderskiego miasta Goudy ze szczegółowym rozwiązaniem zagrożenia przeciwpowodziowego i zagospodarowania przestrzeni nad rzeką Gouwe. Projekt ten zawiera rozwiązania na poziomie planistycznym, urbanistycznym oraz architektonicznym dla poszczególnych obszarów, zgodnie z wytycznymi z wyższych skal i specyfiki danego miejsca.

Załączone plansze i detale plansz stanowią esencję prac prowadzonych przy tym projekcie i są graficznym zestawieniem problematyki poruszonej w tym projekcie.