Projekt Bionika

Projekt ten obejmował szersze spojrzenie na architekturę i jej problemy. Niedogodności z którymi spotykamy się na bieżąco, a obecnie przyjęte za elementy nieodzowne. Analizując świat naturalny, mieliśmy zaprzeczyć istniejącym dylematom.
Mój projekt z bioniki dotyczył rozwiązania problemu bez ogrodzeniowego wygradzania przestrzeni, doprowadzenia światła dziennego do miejsc nieoświetlonych i północnej elewacji oraz pozyskania wody ze skraplania rosy i pary wodnej. Odpowiedzi wynikają bezpośrednio z obserwacji życia ro?lin i zwierząt, m.in. ich zwyczajów i sposobu przetrwania. Analizując poszczególne etapy danego procesu, przekładam uzyskaną wiedzę na język budownictwa i architektury. Efekty są naprawdę interesujące…